aug 282018
 

Kúpna cena je cena za nehnuteľnosť, ktorú si vzájomne dohodli kupujúci a predávajúci. Nemusí byť vždy zhodná s cenou uvedenou na znaleckom posudku.

Cena uvedená v znaleckom posudku je skutočná cena nehnuteľnosti, ktorou za úver ručíte.

 

 

Príklad č.1

 Cena ktorú požaduje predávajúci je 99.000 EUR

Hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je (vyššia) 107.000 EUR

Východisková hodnota pri určovaní výšky úveru je v tomto prípade 107.000 EUR

Banka vám v tomto prípade môže poskytnúť aj vyšší úver, ako je cena, ktorú predávajúci požaduje, avšak jednou zo základných podmienok je mať dostatočný príjem.

 Príklad č.2

Cena ktorú požaduje predávajúci je 97.000 EUR

Hodnota znaleckého posudku je (nižšia) 85.000 EUR

Východisková hodnota pri určovaní výšky úveru je 85.000 EUR

V tomto prípade ručíte v očiach banky iba sumou 85.000 EUR , preto vám vyšší úver neposkytne.

Verím, že sme niektorým z vás pomohli týmto jednoduchým výkladom sa trošku zorientovať v danej problematike.

Realitná spoločnosť  MERANGE s.r.o.

www.merange.sk

Merange_reality

 

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.