sep 022014
 

Správne určenie ceny nehnuteľnosti býva vždy náročné.

Jednoznačne odhadnúť presnú cenu nie je možné, bude len taká akú ju bude akceptovať kupujúci a predávajúci. Hodnotu nehnuteľnosti teda neurčujú žiadne právne predpisy, ale TRH. Znalecký posudok slúži pre vybavenie úveru v banke.
Čo nám z toho vyplýva?
Cena nehnuteľnosti je stanovená vtedy správne, ak po prevode vlastníctva ostane predávajúcemu a kupujúcemu pocit, že uzavreli výhodný obchod, pričom kupujúci by pravdepodobne v ďalšom čase porovnateľnú nehnuteľnosť nekúpil za nižšiu cenu a predávajúci by ju nepredal za cenu vyššiu.
Verím, že som Vám pomohla objasniť v krátkosti danú otázku, ktorú nám kladie väčšina našich klientov.
S úctou Soňa Pokorná
Konateľ spoločnosti

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.