Čo sa skrýva za pozadím predaja/kúpy nehnuteľnosti?

 Blog, poradca, právnik, zaujímavosti  Komentáre vypnuté na Čo sa skrýva za pozadím predaja/kúpy nehnuteľnosti?
jan 302018
 

 

 Je tu doba internetová a tak niet divu, že aj človek nie znalý problematiky predaja nehnuteľnosti si povie“ nehnuteľnosť si predám sám, vložiť inzerát si predsa dokážem, nafotiť tiež,  však nemám obe ruky ľavé“ no toto je len kvapka v mori samotného predaja čo vás čaká.

Čítaj celý článok

Kúpili ste v roku 2017 nehnuteľnosť? POZOR treba podať do 31. 01. 2018 daňové priznanie!

 Blog, právnik  Komentáre vypnuté na Kúpili ste v roku 2017 nehnuteľnosť? POZOR treba podať do 31. 01. 2018 daňové priznanie!
jan 252018
 

Daňové priznanie sa podáva na Obecnom alebo Mestskom úrade v územnom obvode kde sa nehnuteľnosť nachádza. Daňový úrad nie je správcom tejto dane. Na Daňový úrad sa podáva daňové priznanie pre daň z príjmov ( podáva ho predávajúci ak mu vznikne daňová povinnosť).

Príklad:
Ak sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti 21.12.2017, treba podať daňové priznanie do 31.01.2018 ( na Obecnom /Mestskom úrade)

Ak sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti 02.01.2018 daňové priznanie podávate až 31.01. 2019.
Priznanie v nasledujúcich rokoch už nepodávate pokiaľ nenastanú žiadne zmeny.

S úctou konateľ spoločnosti Soňa Pokorná

Merange_reality

 

 

bezpodielové spoluvlastníctvo paragrafové znenie

 právnik  Komentáre vypnuté na bezpodielové spoluvlastníctvo paragrafové znenie
sep 282014
 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

§ 143

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí Čítaj celý článok

Dedenie zo zákona

 právnik  Komentáre vypnuté na Dedenie zo zákona
sep 142014
 

Ak zosnulá osoba nenechala závet dedí sa zo zákona.

Ako prvé prichádzajú na rad deti, manželka alebo manžel zosnulého, ktorí dedia rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, získavajú dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti, dedia ich potomkovia. V prípade, ak manželstvo trvalo až do smrti jedného z manželov, najskôr sa vysporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a až zvyšná polovica sa dedí medzi manželku a deti. Čítaj celý článok

Vydedenie

 právnik  Komentáre vypnuté na Vydedenie
sep 142014
 

Právne dôvody vydedenia určuje § 469a Občianskeho zákonníka nasledovne:

  1. a)     Ak sa dedič správa v rozpore s dobrými mravmi a neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch.
  2. b)    Neprejavuje o poručiteľa záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať.
  3. c)     Bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka.
  4. d)    Vedie trvalo neusporiadaný život.

Čítaj celý článok

Zaplatili za dom no nevlastnia ho. Kde spravili chybu?

 právnik  Komentáre vypnuté na Zaplatili za dom no nevlastnia ho. Kde spravili chybu?
júl 122014
 

Manželia z Tekovských Lužian kúpili dom. S pôvodnou majiteľkou však nespísali kúpno-predajnú zmluvu. Ako doklad o vlastníctve majú iba čestné prehlásenie o prevzatí kúpnej ceny, ktoré obe strany podpísali pred notárom.

Čítaj celý článok