Cenník služieb

 

CENNÍK
realitných služieb spoločnosti

MERANGE, s. r. o.

IČO: 46 888 683 so sídlom Nová Bošáca 232. 913 08

PRE PREDÁVAJÚCICH KLIENTOV – cenník podľa jednotlivých úkonov

Nábor  nehnuteľnosti

fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie náborového formulára resp. súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie

50,00 € / každá začatá hodina

Navrhnutie stratégie predaja

odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností, určenie cieľovej skupiny klientov, ako aj návrh marketingového riešenia propagácie nehnuteľnosti

30,00 € 1 nehnuteľnosť, max. 10 porovnaní

Fotografická dokumentácia

Vyhotovenie profesionálnej fotografickej dokumentácie vrátane úpravy fotiek

50,00 €  v počte 8-30 fotografií v inzercii

Video dokumentácia

Vyhotovenie, zostrihanie, ozvučenie, video obhliadky nehnuteľnosti

150,00 € 1 video, trvanie do 3 minút

Popis ponuky nehnuteľnosti

Príprava profesionálneho textu ponuky nehnuteľnosti, ktorým bude nehnuteľnosť prezentovaná na webových realitných portáloch

20,00 € do 800 znakov

Preskúmanie listu vlastníctva

Preskúmanie listu vlastníctva z katastrálneho portálu, katastrálnej mapy, zistenie skutkového stavu vlastníctva nehnuteľnosti, tiarch či prípadných bremien a práv tretích osôb

15,00 € 1 nehnuteľnosť, max. 3 listy vlastníctva

Pridanie ponuky nehnuteľnosti

Vytvorenie ponuky v internom realitnom systéme realitnej kancelárie, elektronické spracovanie ponuky, pridanie vyhotovenej fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti.

25,00 € 1 nehnuteľnosť

Publikácia nehnuteľnosti

Publikovanie inzercie 1 nehnuteľnosti na webovej stránke realitnej kancelárie, vrátane exportu na externé realitné portály

5,00 € 1 deň publikovania na realitných portáloch

Report o stave nehnuteľnosti v inzercii

Príprava štatistiky zobrazení nehnuteľnosti na vybraných realitných portáloch, výstup štatistiky v tlačenej alebo elektronickej forme

20,00 € 1 report

Obhliadka nehnuteľnosti

Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy

50,00 € 1 obhliadka s 1 záujemcom, trvanie 1 hodina

Spísanie protokolu

Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti  – záznamu o vykonanej obhliadke so záujemcom 10,00 € 1 protokol

Odovzdanie nehnuteľnosti

Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti a stave energií, vrátane fyzickej účasti makléra na odovzdaní nehnuteľnosti

50,00 € každá začatá hodina

Prepis energií

Asistencia pri prihlásení a odhlásení energií u dodávateľov

50,00 € každá začatá hodina

Servis katastra

Vklad zmlúv realitným maklérom, riešenie prípadného prerušenia katastrálneho  konania, doriešenie povolenia vkladu do katastra nehnuteľností

200,00 € 1 nehnuteľnosť

Služby autorizovaného advokáta

Kompletný právny servis, ktorý zahŕňa vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu, 1 hodina pripomienkovania zmlúv, 1 hodina odborného poradenstva

od 400 € 1 nehnuteľnosť, v závislosti od počtu účastníkov prevodu a tiarch nehnuteľnosti

Znalecký posudok

Znalecký posudok na 1 rezidenčnú nehnuteľnosť – dom, byt, pozemok súdnym znalcom

od 150 € cena závisí od konkrétnej nehnuteľnosti

PRE KUPUJÚCICH KLIENTOV – cenník podľa jednotlivých úkonov

Prieskum trhu

Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle preferencií klienta a vytipovanie vhodnej nekomerčnej nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky

250,00 € 1 nehnuteľnosť

Obhliadka

Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu, vrátane vlastnej dopravy

50,00 € každá začatá hodina

Servis katastra

Vklad zmlúv realitným maklérom, riešenie prípadného prerušenia katastrálneho konania po povolenie vkladu do katastra nehnuteľností

200,00 € 1 nehnuteľnosť

Služby autorizovaného advokáta

Kompletný právny servis, ktorý zahŕňa vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu, 1 hodina pripomienkovania zmlúv, 1 hodina odborného poradenstva

od 400 € 1 nehnuteľnosť, v závislosti od počtu účastníkov prevodu a tiarch nehnuteľnosti

PORADENSKÉ SLUŽBY

Realitné poradenstvo

realitné poradenstvo certifikovaného realitného makléra

30,00 € každá začatá hodina 

Právne poradenstvo

sprostredkovane, so spolupracujúcou advokátskou kanceláriou

50,00 € každá začatá hodina

Daňové poradenstvo

sprostredkovane, so spolupracujúcim daňovým – účtovným poradcom

50,00 € každá začatá hodina

Exekučné poradenstvo

sprostredkovane, so spolupracujúcim exekútorom

50,00 € každá začatá hodina

Dražobné poradenstvo

sprostredkovane, konzultácia s právnikom – exekútorom – dražobníkom

50,00 € každá začatá hodina

 

PROVÍZIA

Cena nehnuteľnosti:                   Výška stanovenej provízie za služby RK 

do   49.999 € ……………………….. 6% z kúpnej ceny nehnuteľnosti (min. 2.000 €)

od   50.000 € do   99.999 € ……….. 3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti (min. 2.500 €)

od 100.000 € do 199.000 € …………3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti (min. 3.000 €)

od 200.000 € do 599.000 € …………3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti (min. 5.000 €)

od 600.000 €  a viac ……………….. 2% z kúpnej ceny nehnuteľnosti

 

Zastupovanie klienta pri kúpe nehnuteľnosti provízia RK …………………….1.500 € 

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

nájomné za jeden mesiac bez energii ………………………………………….. min. 300 €

Klient má možnosť postupovať pri výbere služieb podľa priloženého cenníka služieb alebo formou %  provízie dohodnutej v Sprostredkovateľskej zmluve o sprostredkovaní predaja/kúpy/ prenájmu nehnuteľnosti v deň podpisu tejto zmluvy.

 

Platnosť cenníka od 25.5.2018