jún 032014
 

Kompletné zastrešenie celého procesu prevodu nehnuteľnosti. Čo to pre Vás znamená? Po úspešnom vyhľadaní nehnuteľnosti, ktorá spĺňa Vaše požiadavky preverujeme majetkovo-právne vzťahy, záložné práva, či vecné bremená a pripravujeme dokumentáciu potrebnú ku prevodu vlastníctva.

Jedná sa o kúpne zmluvy, znalecké posudky, návrhy na vklad…… Ak sú na uvedenej nehnuteľnosti ťarchy zabezpečujeme kvitancie na ich výmaz. Rovnako zabezpečujeme vypracovanie architektonických štúdií a projektov spojených s budúcimi úpravami nehnuteľnosti, vybavenie stavebných povolení a územných rozhodnutí, stavebný dozor a pozemkové úpravy.

V prípade financovania kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom úveru naša spoločnosť vstupuje do rokovania aj s finančnými inštitúciami a zabezpečuje plynulý prechod vlastníctva nehnuteľnosti a vyplatenia kúpnej ceny.

Týmto minimalizujeme riziko súvisiace s kúpou nehnuteľnosti pre nášho klienta.

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.