jún 222014
 

Povinnosť mať vypracovaný energetický certifikát budovy.

Od 1.1.2013 nadobúda platnosť zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorého sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na:

  • Na novopostavené budovy alebo významne obnovované budovy, ktorých kolaudácia bola začatá po 1.1.2008
  • Na budovy ktoré sa predávajú alebo prenajímajú po 1.1.2008.
DR_profi_brozura_pokorna.indd

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.