jan 252017
 

Nezabudnite podať daňové priznanie do konca januára!

Daňová povinnosť Vám vzniká, ak ste minulý rok nadobudli do vlastníctva byt, nebytový priestor, stavbu alebo pozemok.

Vo všetkých prípadoch vzniká daňová povinnosť 1. januára  v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti a zaniká 31. decembra v tom roku, v ktorom Vám zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti. Je jedno, či ste sa stali vlastníkom na základe kúpy, darovania či zámeny.

Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom sa neprihliada na zmeny skutočností (napríklad zmena charakteru pozemku, zmena výmery), ktoré vzniknú v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Správcom dane je obec, resp. mesto, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Správcom teda nie je daňový úrad, kam sa podávajú daňové priznanie pre daň z príjmov.

Viac na : dan-z-nehnutelnosti-danove-priznanie-vzor

 

 

 

 

 

 

 

 

Merange_reality

 

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.