feb 172015
 

 

Pokiaľ sa chystáte ku kúpe vášho vysnívaného pozemku, na ktorom chcete postaviť rodinný domček odporúčame Vám urobiť nasledovné kroky:

 1. Preveriť si právny stav pozemku a jeho zakreslenie na mape. Niektoré pozemky, ktoré sa ponúkajú na realitnom trhu predávajúci označujú ako bezproblémové, no nie vždy je to aj pravdou.
 2. Preverenie aktuálneho listu vlastníctva (ťarchy, spoluvlastnícke podiely…)

 • Písmeno V znamená, že prebieha vkladové konanie
 • Písmeno Z znamená záznamy
 • X znamená reklamáciu
 1. Nie na všetkých pozemkoch vám úrady dovolia stavať. Venujte pozornosť územno-plánovacej informácií. Určite si vyžiadajte stanovisko príslušného stavebného úradu.
 2. Pred kúpou si nechajte pozemok vytýčiť.
 3. Pozor na ochranu poľnohospodárskej pôdy.
 4. Zamerajte sa aj na kapacitu a vybavenosť inžinierskych sietí a ich dostupnosť. Aké budete mať podmienky napojenia? Kto príslušné siete spravuje? Budú mať voľnú kapacitu aj pre vás?
 5. Nepodceňujte ani prístup ku pozemku. Dbajte na to, aby vám nič nebránilo ku prístupu na pozemok.
 6. Okrem veľkosti a tvaru pozemku pozornosť venujte aj vlastnostiam pozemku ako je napr.:
 • Členitosť terénu
 • Geologické vlastnosti podložia
 • Výška spodnej vody
 • Životné prostredie
 • Orientácia na svetové strany

A na záver vám odporúčame navštíviť možných budúcich susedov a porozprávať sa s nimi. Môžu vám poskytnúť dôležité informácie. A zároveň aj zistíte s kým budete susedia.

Nezabúdajte, že niet na dobrého suseda!

Prajem vám pri výbere pozemku šťastnú ruku.

Autor článku: Soňa Pokorná – konateľka MERANGE s.r.o.

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.