Všeobecné podmienky sprostredkovania

 

 

Všeobecné podmienky sprostredkovania
predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
schválené Realitnou úniou SR