Osvedčenia

 

 

licencia reality

 

certifikát

 

Odbor živnostenského podnikania Nové Mesto nad Váhom udelil Osvedčenie o živnostenskom oprávnení spoločnosti MERANGE s.r.o. na vykonávanie živnosti „ Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť).

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení bolo vydané na základe § 66b ods. 1 a podľa § 47 ods. 1 v spojení  s § 47 ods. 4 v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

osvedčenie verzia 1