júl 132017
 

Rozhodla som sa predať byt.

 Čo je k tomu potrebné mať?

  1. Je dobré “ MAŤ PLÁN“
  • Ujasniť si z akého dôvodu ho predávam, či je to sťahovanie do inej lokality, zmena v počte rodinných príslušníkov (je to prvá a najčastejšia otázka, ktorú položí kupujúci)

  1. Aké doklady budem potrebovať?
  • Kópiu listu vlastníctva, v prípade ak poverujem predajom niekoho iného, tak notársky overené splnomocnenie oprávňujúce k predaju od majiteľa nehnuteľnosti
  • Spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti ( pôvodnú kúpnu zmluvu, ktorou som nehnuteľnosť nadobudla do vlastníctva, darovaciu zmluvu, právoplatné dedičské konanie)
  • Potvrdenie o veku stavby od bytového podniku, v prípade ak treba vypracovať znalecký posudok pre účely hypotéky
  • Vyhlásenie správcu, že na byte neviazne žiaden nedoplatok na úhradách spojených s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv
  1. V prípade, že mám na byte záložné právo
  • je potrebné ho odstrániť ( o tejto skutočnosti včas informujem svojho makléra) Existencia vecných bremien, záložných práv… nepredstavuje priamu prekážku predaja nehnuteľnosti. No niektoré ťarchy predstavujú vážnu prekážku možného financovania bytu na hypotéku. (… exekúcie)
  1. Reálne stanoviť cenu

– Skôr ako začnem ponúkať byt na predaj, mala by som  mať reálnu predstavu o jeho cene. Je potrebné si porovnať za koľko sa predali podobné nehnuteľnosti v danej lokalite za posledný rok. Toto mi zistí môj maklér, ktorého poverím predajom. Cenu nehnuteľnosti určiť podľa aktuálnej ponuky, ktorú nájdem na realitných portáloch (Bazoš, TOP reality, Nehnuteľnosti a iné) nie je správne, nakoľko drvivá väčšina nehnuteľností, ktoré sú v ponuke sú nadhodnotené a nikdy sa za prezentovanú cenu v skutočnosti nepredajú.

– Stanovenie ceny s ktorou vstúpim na trh je veľmi dôležité rozhodnutie. Ak ju nestanovím správne, ale ju  nadhodnotím , takáto nehnuteľnosť sa spravidla stáva „ležiakom“ a nik nemá o ňu už ani po znížení ceny záujem, nakoľko pôsobí nehodnoverne.

– Názor, že je byt lepšie začať predávať drahšie  cez viaceré realitné kancelárie a súčasne aj ako súkromná osoba, mi spôsobí len samotné oddialenie predaja, poprípade jeho úplné zabrzdenie.

– Stanovenie výšky ceny  určuje hlavne lokalita kde sa nehnuteľnosť nachádza  ( bezpečnosť lokality je na 1. mieste), jej technický stav, možnosť parkovania, vzhľad okolia, ako i samotný vzhľad predávanej nehnuteľnosti – vstupné priestory, schodisko, výťah, balkón, prevedenie rekonštrukcie, dispozičné riešenie, hlučnosť, prašnosť, dostupnosť….

– ak nehnuteľnosť pokrivkáva v štandarde, mám na pamäti, že cenu nehnuteľnosti musím dať nižšiu.

Soňa Pokorná – real estate consultant

Niečo o príprave nehnuteľnosti na predaj nájdete v časti 2 
Predaj bytu – rady a návody ako postupovať

Merange_reality

 

 

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.