jún 212014
 
Spolupráca s nami

Spolu to dáme !

Minimalizujeme riziko nášho klienta súvisiace s predajom/kúpou nehnuteľnosti!

Zastrešujeme celý servis prevodu nehnuteľnosti. Čo to pre Vás znamená? Po úspešnom vyhľadaní nehnuteľnosti, ktorá spĺňa Vaše požiadavky, preverujeme majetkovo-právne vzťahy, záložné práva, či vecné bremená . Pripravujeme dokumenty potrebné ku prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Jedná sa o rezervačné zmluvy, kúpne zmluvy, znalecké posudky, návrhy na vklad. Ak sú na uvedenej nehnuteľnosti ťarchy, zabezpečujeme kvitanciu na výmaz tiarch. Zabezpečujeme i všetky služby autorizovaného architekta. A to:

–                 Vypracovanie architektonických štúdií a projektov spojených s budúcimi úpravami                    nehnuteľnosti

–                  Vybavenie stavebných povolení a územných rozhodnutí

–                  Stavebný dozor

–                  Pozemkové úpravy

 

V prípade financovania kúpy nehnuteľnosti formou úveru naša spoločnosť vstupuje do rokovania aj s finančnou inštitúciou (bankou) a zabezpečuje plynulý prechod vlastníctva nehnuteľnosti a vyplatenie kúpnej ceny.

Ďalej zabezpečujeme:

 

–                  Ochranu klienta pred podvodom, ochranu osobných údajov

–                  Možnosť obhliadok aj cez víkend

–                  Vyzdvihnutie aktuálneho LV a katastrálnej mapy z Katastra

–                  Zabezpečenie právneho poradenstva

–                  Zabezpečenie znaleckého posudku

–                  Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra                        nehnuteľností

–                  Úhrada poplatkov za overenie podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách                    určených na úradne účely

–                  Vypracovanie preberacieho protokolu

 

Chápeme, že  kúpa/predaj nehnuteľnosti je dôsledok životnej situácie, veľakrát veľmi zložitej a preto robíme všetko, aby sme pomohli našim klientom pokojne a s radosťou prejsť i týmto úsekom života

Základy na ktorých stojí naša realitná spoločnosť Merange s.r.o.

  1. Predávame to, čo sme videli
  2. S každým klientom máme podpísanú zmluvu
  3. Robíme si vlastnú fotodokumentáciu
  4. Všetky ponuky  bytov a domov  majú pôdorysy
  5. Každému klientovi vypracujeme zdarma cenovú mapu
  6. Každú exkluzívnu ponuku prednostne  inzerujeme
  7. Každému klientovi zasielame pravidelné informácie
  8. Všetky zmluvy vypracováva právnik
  9. Preverujeme všetky nehnuteľnosti !
  10. Všetci klienti sú V.I.P.

 

Tak čo? Chcete aj Vy predať nehnuteľnosť do troch týždňov? Napíšte nám. Radi Vám pomôžeme.

 

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.