nov 102014
 

Pomerne často mi predávajúci klienti kladú nasledovnú otázku: „ ako dlho trvá kým sa nehnuteľnosť predá?“ Keďže v mnohých prípadoch treba kúpu novej nehnuteľnosti riešiť súčasne aj s predajom starej nehnuteľnosti, treba u starej nehnuteľnosti vhodne nastaviť cenu tak, aby nebola neprimerane nízka a ani vysoká.

Všetci dobre vieme, že ponuku na realitnom trhu tvoria  domy, byty, administratívne a obchodné a administratívne priestory, stavebné pozemky, poľnohospodárske pozemky a množstvo iných tipov nehnuteľností. Rôzne druhy nehnuteľností si vyžadujú aj odlišné stratégie a ich prezentácie. Doba predaja tej ktorej nehnuteľnosti sa preto značne líši.

Tak napríklad:

Potrebný čas na predaj bytu je v priemere 85 dní. Doba predaja nehnuteľnosti  môže byť v niektorých prípadoch aj dlhšia a to vtedy, ak je napríklad nehnuteľnosť zaťažená záložným právom, ktorým sa zabezpečuje nesplatený úver.

Čas predaja rodinného domu je v porovnaní s predajom bytov výrazne dlhší. Potrebný čas na predaj rodinného domu je v priemere 175 dni a to opäť za predpokladu, že predávajúci nemá záujem predať nehnuteľnosť pod trhovú cenu, alebo čakať dlhú dobu, kým sa objaví „neracionálny“ kupec.

Čas potrebný na predaj stavebného pozemku je v priemere 9,5 mesiaca.

Poľnohospodársky pozemok bolo možné predať v priemere za 18 mesiacov. No keďže do účinnosti vstúpil nový zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, tento proces predaja poľnohospodárskeho pozemku výrazne skomplikoval a predĺžil.

Ak počítate vo vašich plánoch s finančným obnosom z predaja nehnuteľnosti, určite odporúčame brať ohľad pri svojom plánovaní aj na hore uvedené lehoty. Mohlo by byť na škodu, ak by ste boli nútení cenu nehnuteľnosti výrazne znížiť len preto, že ste nesprávne odhadli dĺžku predaja svojej nehnuteľnosti.

Súvisiace video: Najčastejšie chyby pri predaji nehnuteľnosti »

Ospravedlňujeme sa, ale komentár formulár je zatvorený v tejto dobe.